Home

UNSLEEPBOX UNSLEEPBOX

ABOUT US

เราเป็นบริษัทคิดค้นพัฒนาและผลิตโปรแกรมสำหรับโรงแรม รีสอร์ท และหอพัก โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งและ IOT (Internet of Things) ในการสร้างผลิตภัณฑ์และโซฟท์แวร์สำหรับเจ้าของโรงแรม เจ้าของรีสอร์ท และผู้จัดการโรงแรม

Technology for a better & more comfortable life.

 

เทคโนโลยีสำหรับชีวิตที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ติดต่อสอบถาม